Ugebladet SØNDAG bragte i nr.1/januar 2020 følgende artikel, hvor journalist Annette Aggerbeck var forbi til en session hos mig, for at teste PSYCH-K.

www.soendag.dk