Undrer du dig nogen gange over, at det liv du lever, ikke afspejler din indre visdom?

"Når nu jeg har al den viden om, hvad der er godt for mig og når nu jeg véd hvad der gør mig lykkelig, hvorfor lever jeg så ikke mit liv i overensstemmelse hermed"?

Det er kort og godt - og lidt forenklet sagt - fordi din underbevidsthed ikke støtter dig i, at den visdom du besidder er sand.

PSYCH-K® er den mest respektfulde og effektive metode til at identificere og ændre på negative overbevisninger, vaner og adfærd jeg til dags dato er stødt på. Det er mit store ønske at dele PSYCH-K® med alle der er nysgerrige på, hvad det er og kan. For mig personligt har det betydet at mit liv nu, i langt højere grad end tidligere, rent faktisk afspejler min indre visdom og er i tråd med mine længsler og drømme - midt i alle de udfordringer livet jo også bringer.

PSYCH-K® handler om at gøre din visdom til en vane snarere end en kamp. En PSYCH-K® session hos mig foregår i København eller Hørsholm og består af en samtale om det, du gerne vil forandre i dit liv. Det kan være noget helt konkret, som fx en fobi, hvordan du håndterer en bestemt situation, problemer i parforholdet eller måske et ønske om, at få mere opbakning og kærlighed til dig selv. Det kan også være at du ikke præcis ved, hvad du gerne vil forandre, men fx går rundt og er ked af det, stresset eller føler en utilstrækkelighed eller angst i livet.

Gennem samtalen søger vi, at få øje på, hvilke selvsaboterende og begrænsende overbevisninger, der spænder ben for dig i situationen og livet. Gennem kinesiologi (muskeltestning) kommuniker vi direkte med dit underbevidste sind, og til sidst faciliterer jeg dig i din forandringsproces gennem simple balanceringer, som du bliver guidet igennem. Og den nye overbevisning bliver indkodet som en ny vane i underbevidstheden i stedet for, at forblive en kamp mellem det bevidste og underbevidste sind.

PSYCH-K® er en tryg og respektfuld process, hvor det er dig der har poweren, fordi det er dig der ved, hvad der er vigtigt at forandre og til hvad! Jeg kan hjælpe med at opnå klarhed, holde rummet og facilitere din proces, og PSYCH-K® er et effektivt redskab til, at omprogrammere din underbevidsthed - men det er dig der gør det!

"When you rewrite the software of your mind, you change the printout of your life!"